Gegevensbescherming

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door:

SES GbR
info@altesamt.de
02864/9487-89

1. het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens en de aard en het doel van het gebruik ervan

a.) Bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website www.altesamt.de bezoekt, stuurt de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist:

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Naam en URL van het opgehaalde bestand
 • Website van waaruit de toegang plaatsvindt (referrer URL)
 • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider

Wij verwerken de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een vlotte aansluiting van de website
 • Garantie voor een comfortabel gebruik van onze website

Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en voor andere administratieve doeleinden

b.) Bij gebruik van ons contactformulier

Als u vragen heeft van welke aard dan ook, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Het is noodzakelijk om een geldig e-mailadres op te geven, zodat we weten van wie de aanvraag afkomstig is en deze kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt.

De gegevensverwerking met als doel contact met ons op te nemen wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 S. 1 lit. een DSGVO op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

De persoonlijke gegevens die wij voor het gebruik van het contactformulier verzamelen, worden in ons systeem opgeslagen en gearchiveerd.

2. overdracht van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden.

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden indien

 • u heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin 1 letter A DSGVO
 • De openbaarmaking op grond van artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de DSGVO is noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger beschermingswaardig belang heeft bij het niet openbaar maken van uw gegevens.

In het geval dat er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO, alsmede dit wettelijk is toegestaan en verplicht is conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO voor de verwerking van contractuele relaties met u.

3. cookies

We gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die automatisch worden aangemaakt door uw browser en worden opgeslagen op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of gelijkaardig) wanneer u onze site bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

De informatie wordt opgeslagen in de cookie, wat in elk geval resulteert in verband met het specifiek gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat we rechtstreeks kennis krijgen van uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u afzonderlijke pagina's van onze website al hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd wanneer u onze site verlaat.

Daarnaast maken we ook gebruik van tijdelijke cookies, die gedurende een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen, om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, zullen wij automatisch herkennen dat u al bij ons bent geweest en welke vermeldingen en instellingen u hebt gemaakt, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren (zie punt 5). Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen dat u al bij ons bent geweest als u onze site weer bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de hierboven genoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te vrijwaren in overeenstemming met artikel 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO.

De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

4. analysehulpmiddelen/volgingshulpmiddelen

De hieronder genoemde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we ervoor zorgen dat onze website is ontworpen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en voortdurend wordt geoptimaliseerd.

Aan de andere kant gebruiken we de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren met als doel ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen moeten als gerechtvaardigd worden beschouwd in de zin van bovengenoemde verordening.

De respectieve doeleinden van de gegevensverwerking en de gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende traceerhulpmiddelen.

a.) Google Analytics

Om onze pagina's zo te ontwerpen dat ze aan uw behoeften voldoen en ze voortdurend te optimaliseren, maken we gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google").

In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies (zie punt 4) gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals

 • Browsertype/-versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina)
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft tot de computer (IP-adres)
 • Tijdstip van de serververzoeken

worden verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te leveren ten behoeve van marktonderzoek en het ontwerp van deze internetpagina's in overeenstemming met de eisen. Deze informatie kan ook worden doorgegeven aan derden indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht van ons verwerken. In geen geval zal uw IP-adres worden samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat een opdracht niet mogelijk is (IP-maskering).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken.

U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door het downloaden en installeren van een browser add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Als alternatief voor de browser add-on, vooral in het geval van browsers op mobiele apparaten, kunt u ook het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken. Een opt-out-cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen.
Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

b.) Google Adwords Conversie Tracking

Om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren met als doel onze website voor u te optimaliseren, maken wij ook gebruik van Google Conversion Tracking.

Google Adwords plaatst een cookie (zie punt 4) op uw computer als u onze website via een Google-advertentie heeft bereikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-client bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de client herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd.

De gegevensbeschermingsautoriteiten eisen dat er voor het toegestane gebruik van Google Analytics een overeenkomst voor de verwerking van de gegevens wordt gesloten. Een bijbehorende template wordt door Google aangeboden op http://www.google.com/analytics/terms/de.pdf. Elke Adwords-klant ontvangt een ander koekje. Cookies zijn dus niet te traceren via de websites van Adwords-klanten.

De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Adwords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. De Adwords-klanten zullen het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook de noodzakelijke instelling van een cookie weigeren - bijvoorbeeld door de instellingen van uw browser zo te veranderen dat de automatische instelling van cookies over het algemeen wordt uitgeschakeld. U kunt de cookies ook uitschakelen voor het bijhouden van de conversie door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd.

Het privacybeleid van Google voor het bijhouden van conversies is te vinden op https://services.google.com/sitestats/de.html.

5. social media plugins

a.) Facebook

Op onze website worden social media-plugins van Facebook gebruikt om het gebruik ervan persoonlijker te maken. Dit is een aanbod van Facebook.

Wanneer u een pagina van onze website oproept die zo'n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd, die deze in de website integreert.

Door de integratie van de plugins krijgt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-account heeft of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Facebook-server in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-account toewijzen.

Als u met de plugins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop "LIKE" of "SHARE" te klikken, wordt de betreffende informatie ook direct naar een Facebook-server gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op Facebook gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden getoond. Facebook kan deze informatie gebruiken voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en het ontwerp van Facebook-pagina's om aan uw behoeften te voldoen.

Hiervoor creëert Facebook gebruiks-, interesse- en relatieprofielen, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze website met betrekking tot de op Facebook getoonde advertenties te evalueren, om andere Facebook-gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website en om andere diensten in verband met het gebruik van Facebook aan te bieden.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens aan uw Facebook-account toewijst, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website bij Facebook afmelden; voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals voor uw rechten en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de informatie over gegevensbescherming van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

6. plugins en gereedschap

a.) Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die we op de website hebben aangegeven. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/)

7. recht van de betrokkenen

Je hebt het recht:

 • om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met art. 15 DSGVO U kunt met name informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, annulering, beperking van de verwerking of verzet, het bestaan van een recht van beroep, de oorsprong van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan.
 • in overeenstemming met Art. 16 DSGVO, de onmiddellijke verbetering van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen
 • in overeenstemming met Art. 17 DSGVO, om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen
 • op grond van art. 18 DSGVO, om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien de verwerking onrechtmatig is maar u weigert deze te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 DSGVO
 • in overeenstemming met Art. 20 DSGVO, om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke partij
 • in overeenstemming met Art. 7 lid 3 DSGVO om uw eenmaal gegeven toestemming aan ons te allen tijde in te trekken. Als gevolg daarvan mogen we de gegevens die gebaseerd waren op deze toestemming niet langer verwerken in de toekomst en

een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van artikel 77 DSGVO. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of tot ons kantoor.

8. recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 letter f DSGVO, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met art. 21 DSGVO indien er redenen zijn om dit te doen die voortvloeien uit uw specifieke situatie of indien het bezwaar is gericht tegen direct marketing. In het laatste geval heeft u een algemeen bezwaarrecht, dat door ons wordt uitgevoerd zonder dat er sprake is van een bijzondere situatie.

Als u gebruik wilt maken van uw recht van herroeping of bezwaar, kunt u een e-mail sturen naar info@altesamt.de.

9. gegevensbeveiliging

We gebruiken de gebruikelijke SSL (Secure Socket Layer) procedure binnen het websitebezoek in verband met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Meestal is dit een 256 bit encryptie. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bits v3-technologie.
U kunt zien of een afzonderlijke pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verzonden door de gesloten weergave van de sleutel of het slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

We gebruiken ook gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

10. actualiteit en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de status van mei 2018.
Door de verdere ontwikkeling van onze website en de bovenstaande aanbiedingen of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website www.altesamt.de/datenschutz.